Przeglądy budowlane Włocławek Przegląd, Powiat Włocławski Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy silidnie i fachowo.87-800 Rzezczypospolitej 28 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Włocławek. Przeglądy roczne Włocławek, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Włocławek, ekspertyzy Kazimierz Górka sekretarz@powiat.wloclawski.pl starostwo@powiat.wloclawski.pl kujawsko-pomorskie 54 230-46-71

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów posiadających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Włocławek
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Włocławek
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Włocławek
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Włocławek
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Włocławek

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Włocławek
kontrole techniczne budynków Włocławek

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Włocławek Portal Włocławek Miasto Włocławek Przeglądy techniczne Włocławek Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku